نمایش خبر نمایش خبر

شماره جديد ماهنامه شميم کوثر منتشر شد

شماره جدید «شمیم کوثر» با واکاوی نقش نظام بانکی در بخش تولید منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر عیسی رضایی مدیر مسئول ماهنامه شمیم کوثر الزامات حمایت از تولیدکنندگان را عنوان و با اشاره به حمایت از تولید داخلی با کاهش ریسک سرمایه گذاری، نقش بخش های مختلف صنعتی و زیربنایی را برشمرده است.

بر اساس این گزارش؛ ماهنامه شمیم کوثر در شماره 16 خود به مناسبت ایام ماه محرم به جاودانگی عاشورا، ریشه و زمینه های اجتماعی انحراف جامعه در واقعه عاشورا پرداخته است.

مصاحبه با مدیر اداره مبارزه با پولشویی، مدیر شعب استان زنجان و رئیس شعبه خانه اصفهان از دیگر بخش های خواندنی این شماره ماهنامه سازمانی است.

کارشناسان در یادداشت هایی دلایل بانک محور بودن اقتصاد ایران، آینده صنعت بانکداری، اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی همچنین تحلیل  بانکداری ایران و بانکداری اسلامی را مورد بررسی قرار دادند.

مقاله های کارشناسان موسسه اعتباری کوثردر زمینه تاثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر چابکی سازمانی و ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی از دیگر مطالب جدیدترین شماره ماهنامه شمیم کوثر است.