نمایش خبر نمایش خبر

انتصاب در موسسه اعتباري کوثر

حمیدرضا رضایی طی حکمی از سوی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به عنوان مدیر امور استان ها منصوب شد.  

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ طی حکمی از سوی دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر، حمیدرضا رضایی به عنوان مدیر امور استان ها منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با نصب العین قراردادن تقوی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش بی وقفه و رعایت کامل ضوابط با تاکید بر چشم انداز موسسه در اجرای وظایف محوله اهتمام ورزید.