امور سهام امور سهام

نماد و کوثر در فرابورس

 

 جهت ورود و رویت اطلاعات سهامدار
نام کاربری : نام خانوادگی
رمز عبور : شماره شناسنامه

- امور سهام :

1-1 تاریخچه 

شركت مالي و اعتباري كوثر مركزي ( سهامي عام) در تاريخ 1388/09/02  تحت عنوان موسسه مالي و اعتباري كوثر موافقت اصولي را با قرار توديع سرمايه اوليه به مبلغ 500ر1 ميليارد ريال  از بانك مركزي اخذ و از ابتداي سال 1390 فعاليت اجرايي خود را آغاز نموده و در تاريخ 1391/04/13 اقدام به اخذ مجوز پذيره نويسي به مبلغ 750 ميليارد ريال از سرمايه اوليه نمود ، همچنين به استناد مجوز شماره 94276/91 بانك مركزي موفق به ثبت شركت مالي واعتباري كوثر مركزي (سهامي عام ) با شماره 434259 مورخ 1391/11/16 نزد اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران شده ، ضمنا سهام شركت در تاريخ 1391/10/06 در فرابورس اوراق بهادار پذيرفته شده و نماد موسسه نيز تحت عنوان "و كوثر" در تاریخ 1391/12/09 در فرابورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه گري هاي مالي و پولي درج گرديده است

 

 

2-1 - ترکیب اعضاء هیات مدیره

نام و نام خانوادگي                                               سمت   

غلامرضا  قبادي                                            رئيس هيئت مديره

عيسي رضايي                                            مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره

مهدي يزدچي                                              عضو هيئت مديره

حسين كرمي                                              عضو هيئت مديره                   

جواد  فهيمي پور                                         عضو هيئت مديره

احمد  ريخته گر نظامي                                عضو هيئت مديره

محمد  رضا جهاني                                       عضو  هيئت مديره

 

3-1-  DPS ( سود هر سهم ) : سود هر سهم براساس مصوبه جلسه مورخ 1392/04/25  مجمع عمومي عادي ساليانه يكصد و نود ريال به تصويب رسيده است كه در مرداد  ماه پرداخت خواهد شد .

4-1- ترکیب سهامداران. طراحی نمودار و جداول جهت ترکیب سهامداران حقیقی و حقوقی موسس و پذیره نویسی

 

تعداد

درصد سهام

سهامداران حقیقی

13711

99.5%

سهامداران حقوقی

18

0.5%

جمع

13729

100%

 

 

5-1- آخرین وضعیت در بازار بورس.ایجاد  نمودار مقایسه ای تغییرات سهام در ماه های گذشته تا کنون که بعد از بازشدن نماد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

6-1- پورتال سهامداران : هر یک از سهامداران با درج کد بورسی می توانند وارد اطلاعات سهامداری موسسه گردند و از ریز اطلاعات خود در خصوص تغییرات سهم و میزان سود قابل دریافت مطلع گردند.

 جهت ورود و رویت اطلاعات سهامدار
نام کاربری : نام خانوادگی
رمز عبور : شماره شناسنامه

7-1- اخبار و آگهی:درج کلیه آگهی های روزنامه وگواهینامه های دریافتی از شرکت فرابورس مبنی بر پذیرفته شدن موسسه در فرابورس و ...

    8-1-  تماس با امور سهام :‌تهران بلوار كشاورز – نبش خيابان وصال شيرازي شماره 121 . طبقه نهم .

 تلفن 82133217