سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله

اگر تصمیم دارید مبلغ ثابتی از اندوخته تان را برای مدت زمانی مشخص سرمایه گذاری کنید، این گروه از حساب های سپرده سرمایه گذاری موسسه اعتباری کوثر را به شما پیشنهاد می کنیم.

موسسه کوثر سرمایه شما و سایر سپرده گذاران را با مدیریت بهینه در طرح ها و پروژه های زیر ساختی کشور سرمایه گذاری میکند و بر اساس بازده پیش بینی شده، بر اساس مدت زمان سرمایه گذاری شما، یکی از بالاترین نرخ های سود را در سیستم پولی کشور به سپرده های شما تخصیص می دهد. این نرخ تابع مدت زمان قرارداد مشتریان گرامی با موسسه می باشد و هرچه مدت قرارداد بیشتر در نظر گرفته شود، سود بیشتری به شما تعلق می گیرد.اطلاعات بیشتر...

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9،6،3 ماهه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9،6،3 ماهه

اگر تصمیم به سرمایه گذاری وجوه خود برای مدت کوتاه معینی دارید، می توانید از انواع سپرده های سرمایه گذاری سه، شش و نه ماهه موسسه کوثر استفاده نمائید.

در این نوع سرمایه گذاری، با توجه به عدم امکان افزایش موجودی در طول مدت قرارداد، مشتریان گرامی به جهت واریز مجدد وجوه خود می توانند نسبت به افتتاح دوباره یکی از انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به دلخواه خود اقدام نمایند.    اطلاعات بیشتر...

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

این حساب جهت حفظ و افزایش سرمایه و اندوخته های مشتریان گرامی طراحی شده و با توجه به سیستم بانکداری متمرکز امکان برداشت یا افزایش موجودی حساب در تمامی شعب و در تمامی ساعات شبانه روز از طریق درگاه های الکترونیکی امکان پذیر می باشد.   اطلاعات بیشتر...