اورژانس کارت اورژانس کارت

درصورت مفقود شدن کارت شماره تماس 02188990221 به صورت 24 ساعته پاسخگو می باشد

راهنمای انسداد کارت از طریق تلفنبانک

 1. شماره گیری 86777-021
 2. گزینه 1 ورود به تلفنبانک را انتخاب نمائید.
 3. سپس گزینه 2 ، انجام عملیات بانکی توسط شماره کارت را انتخاب نمائید.
 4. شماره کارت را وارد نمائید.
 5. رمز کارت را وارد نمائید.
 6. جهت انسداد کارت کلید 3 را انتخاب نمائید.
 7. جهت تائید عملیات انسداد کلید 1 را انتخاب نمائید.
 8. پایان عملیات

راهنمای انسداد کارت از طریق اینترنت بانک

 1. ورود به اینترنت بانک
 2. منوی خدمات کارت را انتخاب نمائید.
 3. زیر منوی مسدود کردن کارت را انتخاب نمائید.
 4. شماره کارت، شماره CVV2، رمزو دوم و تاریخ انقضاء را وارد نمائید.
 5. تائید عملیات انسداد و پایان عملیات

راهنمای انسداد کارت از طریق دستگاه ATM

 1. دکمه ثبت را فشار دهید
 2. منوی "مسدود کردن کارت"را انتخاب نمائید.
 3. شماره کارت را وارد نمائید.
 4. کد ملی را وارد نمائید.
 5. تائید عملیات انسداد و پایان عملیات

راهنمای انسداد کارت از طریق همراه بانک

 1. ورود به نرم افزار همراه بانک
 2. منوی کارت ها را انتخاب نمائید.
 3. شماره کارت مورد نظر را انتخاب نمائید.
 4. گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب نمائید.
 5. رمز دوم کارت را وارد نمائید.
 6. تائید عملیات انسداد و پایان عملیات

راهنمای انسداد کارت از طریق سامانه پاسخگوی کوثر

 1. شماره گیری 42830-021
 2. گزینه 2 امداد کارت را انتخاب نمائید.
 3. برقراری ارتباط با کارشناسان جهت انسداد کارت و پایان عملیات.

*** کارشناسان سامانه از ساعت 8 صبح الی 17 (روزهای کاری) پاسخگو خواهند بود