طرح کوثر 6 طرح کوثر 6

ردیف

مبلغ تسهیلات

باز پرداخت

جامعه هدف

تضامین تا 100 م ريال

تضامین تا 200 م ريال

تسهیلات تا 500م ريال

1

معادل  میانگین سپرده در یک دوره 6 ماهه

12

عموم مشتریانی که دارای حساب هستند.

1 ضامن

2 ضامن

3 ضامن

 

1. افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر 6.

2. میانگین گردش عملیات حداقل 6 ماهه  حساب قرض الحسنه کوثر 6.

تبصره: به ازای هر یک ماه ماندگاری بیشتر دو ماه به باز پرداخت تسهیلات اضافه می شود.

3. مدت باز پرداخت تسهیلات حداکثر تا 60 ماه قابل افزایش می باشد.           

4. قابلیت واریز و برداشت از حساب امکان پذیر است.

5. اعطای تسهیلات مرابحه  با نرخ  5  درصد و قرض الحسنه با نرخ صفر درصد.

6. طرح مزبور  بر روی میانگین حسابهای حواله ای اشخاص حقیقی نیز امکانپذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز برای طرح کوثر 6:

- ارائه درخواست تسهیلات.

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند.

تبصره: مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند.

- ارائه مدارک  مربوط به درآمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و ... با توجه به نوع شغل )

- معرفی ضامن/ضامنین واجد شرایط موسسه برابر جدول تضامین. (جهت مشاهده جدول تضامین کلیک نمایید)