سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

این حساب جهت حفظ و افزایش سرمایه و اندوخته‌های مشتریان گرامی طراحی شده و با توجه به سیستم بانکداری متمرکز امکان برداشت یا افزایش موجودی حساب درتمامی

شعب و در تمامی ساعات شبانه روز از طریق درگاه‌های الکترونیکی امکان پذیر می‌باشد.

موسسه کوثر با پشتوانه سرمایه‌های مشتریان و بر اساس مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر بنایی کشور، برابر با ضوابط و قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا سود علی الحسابی را به سپرده‌های شما تخصیص داده و موجب افزایش سرمایه مشتریان خود خواهد شد. در این نوع سپرده ، محاسبه سود به صورت روزشمار می‌باشد.

* حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب  100.000 ریال و حداقل موجودی جهت محاسبه سود 500،000 ریال می‌باشد.

مزایای این حساب:

  • امکان افزایش یا کاهش موجودی حساب در تمامی شعب
  • امکان دریافت کارت الکترونیکی نقدی شتابی، متصل به حساب جهت دریافت وجه و بهره‌مندی از سایر خدمات در تمامی ساعات شبانه روز
  • تخصیص سود به حداقل مانده حساب در طول روز،  به صورت روز شمار و پرداخت مجموع سود حاصل شده به صورت ماهانه
  • مدیریت حساب از طریق اینترنت بانک / تلفن بانک / همراه بانک