سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار

اگر تصمیم دارید مبلغ ثابتی از اندوخته تان را برای مدت زمانی مشخص سرمایه‌گذاری کنید، این گروه از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری کوثر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. موسسه اعتباری کوثر سرمایه شما و سایر سپرده گذاران را با مدیریت بهینه در طرح‌ها و پروژه‌های زیر ساختی کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و بر اساس بازده پیش بینی شده، بر اساس مدت زمان سرمایه‌گذاری شما، یکی از مناسب ترین نرخ‌های سود را در سیستم پولی کشور به سپرده‌های شما تخصیص می‌دهد.

در این نوع سرمایه‌گذاری، امکان افزایش موجودی در طول مدت قرارداد وجود نداشته و مشتریان گرامی جهت واریز مجدد وجوه خود می‌توانند نسبت به افتتاح دوباره یکی از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری صورت گرفته،  بر اساس نرخ اعلام شده در مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی محاسبه و به حساب معینی که توسط مشتری تعیین گردیده است واریز می‌گردد.

 امکان برداشت سود در مقاطع ماهیانه در تمامی شعب و در تمامی ساعات شبانه روز از طریق درگاه‌های الکترونیکی فراهم می‌باشد.

نرخ سود تخصیص داده شده به این سپرده‌ها، از سپرده‌های کوتاه مدت عادی بالاتر و از جذابیت بیشتری برخوردار می‌باشد. لذا به مشتریانی که قصد سرمایه‌گذاری مطمئن با نرخ سود مناسب دارند، سرمایه‌گذاری در یکی از انواع سپرده‌های مذکور پیشنهاد می‌شود.

حداقل وجه مورد نیاز جهت افتتاح حساب مبلغ 1.000.000 ریال می‌باشد.

مزایای این حساب:

  • اختصاص نرخ سود بیشتر نسبت به حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی
  • امکان دریافت کارت الکترونیکی نقدی، متصل به حساب واریز سود جهت دریافت و بهره‌مندی از سایر خدمات در تمامی ساعات شبانه روز
  • مدیریت حساب از طریق اینترنت بانک / تلفن بانک / همراه بانک
  • امکان دریافت تسهیلات به میزان حداکثر 90% سپرده سرمایه‌گذاری یکساله برابر با ضوابط و شرایط جاری موسسه، حداکثر یک هفته پس از ارائه درخواست.