سپرده قرض‌الحسنه طرح کوثر6 سپرده قرض‌الحسنه طرح کوثر6

مشتریان گرامی‌می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه طرح کوثر6 و طی نمودن مدت زمان مشخص، ضمن بهره‌مندی از اجر اخروی، نسبت به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه کوثر 6

با شرایط و ضوابط مشخص اقدام نمایند.

شرایط افتتاح حساب سپرده  قرض‌الحسنه پس انداز:

مشتریان گرامی پس از مراجعه به یکی از شعب موسسه با ارائه مدارک و تکمیل فرم افتتاح حساب و واریز حداقل مبلغ 100,000 ریال، می‌توانند حساب قرض‌الحسنه پس انداز افتتاح

نمایند.

مزایای این حساب:

  • امکان افزایش یا کاهش موجودی حساب در تمامی شعب
  • امکان دریافت کارت الکترونیکی نقدی شتابی، متصل به حساب جهت دریافت وجه و بهره‌مندی از سایر خدمات در تمامی ساعات شبانه روز
  • مدیریت حساب از طریق اینترنت بانک / تلفن بانک /همراه بانک