سپرده کوتاه مدت پشتیبان سپرده کوتاه مدت پشتیبان

سپرده‌ای است که می‌توان از آن به عنوان پشتیبان حساب جاری حواله‌ای استفاده نمود و در صورتی که هنگام وصول حواله مشتری، وجهی در حساب جاری وی موجود نباشد وجه حواله از حساب پشتیبان وی تامین می‌گردد. . نرخ سود سپرده مذکور در حال حاضر 7 درصد می‌باشد.