سپرده کوتاه مدت عادی سپرده کوتاه مدت عادی

با افتتاح این سپرده امکان انجام عملیات در شبکه شتاب و در درگاه تمامی بانک‌ها میسر می‌باشد. نرخ سود سپرده مذکور همانند سپرده‌های روزشمار است.