شرایط افتتاح حساب در موسسه شرایط افتتاح حساب در موسسه

  شرایط افتتاح حساب در موسسه اعتباری کوثر برای اشخاص حقیقی :

 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب ، 18 سال ( افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم بلامانع است).

تبصره: اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می‌توانند شخصا به نام خود حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح کنند. حق برداشت از این حساب‌ها منحصراً با صاحب حساب بوده و دارندگان این قبیل حساب‌ها پس از رسیدن به سن 15 سال تمام می‌توانند از موجودی خود برداشت کنند.

مدارک :

  • تکمیل فرم افتتاح حساب  
  • اصل شناسنامه و تصویر آن
  • اصل کارت ملی و تصویر آن


شرایط افتتاح حساب در موسسه اعتباری کوثر برای اشخاص حقوقی :

  • پیش بینی اختیار افتتاح حساب در اساسنامه


مدارک:

  •  اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت ( آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه)
  •  اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
  •  اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت
  •  ارائه معرفی نامه
  •  تکمیل فرم افتتاح حساب

نامه درخواست افتتاح حساب با مهر و سربرگ شرکت با قید نوع حساب درخواستی