راهنمای خود پرداز راهنمای خود پرداز

دستگاه خودپرداز موسسه  اعتباری کوثر

1.       برداشت وجه( تا سقف 2.000.000 ریال در شبانه روز در صورت کفایت موجودی)

2.       درخواست مانده حساب

3.       انتقال وجه

4.       تعویض رمز عبور

5.       دریافت صورتحساب

6.       پرداخت اقساط

 

پس از ورود کارت به پایانه و انتخاب زبان فارسی ، با وارد نمودن رمز گزینه های فوق نمایش داده خواهند شد . با فشار دادن کلید مقابل هر یک از خدمات می توانید عملیات مورد نظر خود را انتخاب نموده و سایر مراحل را حسب پیام های پایانه ادامه دهید
نکته(1)  توصیه می گردد به منظور سهولت در بخاطر سپاری رمز مخصوص کوثرکارت ، در اولین فرصت با مراجعه به یکی از پایانه های خود پرداز کوثر ، نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید.
نکته(2)  چنانچه رمز خود را سه بار متوالی اشتباه وارد نمایید کارت شما غیر فعال خواهد شد، در این صورت بایستی با مراجعه به هر یک از شعب موسسه نسبت به درخواست رمز مجدد اقدام نموده تا رمز جدید برای کارت صادرگردد.

درخواست موجودي حساب

دارنده كارت مي تواند با مراجعه به يكي از دستگاه های خودپرداز و انتخاب هريك از حسابهاي مرتبط با كارت خود درخواست مانده حساب را بنمايد كه دراين صورت موجودي حساب مورد درخواست توسط دستگاه در رسيد مربوط چاپ ودراختيار وي قرار خواهد گرفت.

برداشت از حساب

هر شخص دارنده كارت مي تواند با مراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز(ATM)  مبلغي را از يكي ازحسابهاي مرتبط به كارت خود برداشت نمايد.

صورتحساب

در این بخش امکان دریافت صورتحساب مربوط به حساب متصل به کوثر کارت فراهم می شود . حساب مورد نظر می تواند یکی از انواع حساب های کوتاه مدت و یا قرض الحسنه  باشد. به طوری که پس از انتخاب گزینه صورت حساب و تعیین حساب مورد نظر، فهرستی نمایش داده می شود که می توان موجودی حساب و یا صورت حساب 10 گردش آخر را به صورت رسید چاپی و یا نمایش بر روی صفحه نمایشگر دریافت نمود.

تغییر رمز 
 
با انتخاب این گزینه می توان رمز اول و یا دوم کارت خود را تغییر داد:

  • تغییر رمز کارت: رمز مورد نظر خود را که حداقل چهار رقم است، وارد نموده و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز بر روی رسید ارائه شده چاپ و تحویل می گردد.
  • تغییر رمز دوم : رمز دوم مورد نظر خود را که حداقل چهار رقم است، وارد نموده و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز دوم فعال شده و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء کارت بر روی رسید ارائه شده چاپ و تحویل می گردد.

شایان ذکر است کد اعتبارسنجی کارت (CVV2) شماره ای 3 یا 4 رقمی است که صحت کارت را تأیید نموده و به هنگام خریدهای غیرحضوری توسط سیستم از دارنده کارت دریافت می‌گردد‌.
 

انتقال وجه

 

به منظور استفاده از این خدمت کافیست با انتخاب حساب مبدا  و سپس وارد نمودن شماره حساب مقصد (به یکی از حساب های خود و یا حساب سایرین در موسسه کوثر) و همچنین مبلغ انتقال ، عملیات مورد نظر خود را به صورت آنی انجام دهید .

 

پرداخت اقساط

با انتخاب این گزینه و وارد نمودن شماره تسهیلات خود، می توانید نسبت به واریز اقساط خود به صورت غیر حضوری اقدام فرمایید.