تسهیلات قابل اعطای موسسه اعتباری کوثر: تسهیلات قابل اعطای موسسه اعتباری کوثر:

 

موسسه اعتباری کوثر بر اساس رسالت ، اهداف و برنامه های تنظیمی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان خود از هر قشر و با هرنوع درآمدی و همچنین حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور این امکان را فراهم نموده که مشتریان بتوانند با شیوه سهل و در زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی تسهیلات و وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب از موسسه دریافت نمایند.

 

از آنجا که ما اعتقاد داریم آینده از آن ماست و آینده ای وجود نخواهد داشت جز با همگامی و همدلی مشتریان که فلسفه وجودی موسسه را تشکیل می دهند . رفع نیازهای پولی و تسهیلاتی مشتریان به عنوان یک اصل ثابت و لایتغیر سرلوحه کار مسئولین و کارکنان موسسه می باشد در همین راستا بر اساس موازین شرعی ، عرف بانکداری دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر طرح های رحمت، نرگس، فرهیختگان و کوثر تسهیلات متنوعی به شرح ذیل را به مشتریان خود پرداخت مینماید:               

     

1- تسهیلات جهت رفع نیازهای مصرفی جامعه هدف:

الف-  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی

ب- پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی بدون نیاز به سپرده گذاری جهت خرید لوازم منزل

ج- پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی  بدون سپرده گذاری جهت خرید اتومبیل (طبق ضوابط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا)

د- پرداخت تسهیلات متنوع و گوناگون  جهت رفع نیازهای متنوع مشتریان گرامی  و در قالب عقود مختلف اسلامی از قبیل جعاله تعمیرات و ...

ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات فوق الذکر :

- کلیه شعب موسسه آمادگی دارند که در قالب یکی از موارد قید شده در بند الف –ب-ج-د  تا مبلغ 300 میلیون ریال و مبالغ بیشتر با اخذ مجوز های لازم ، تسهیلات در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت نمایند.

-  مراجعه به شعب  موسسه و افتتاح حساب و تشکیل پرونده

-  معرفی تضامین لازم بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا

2- تسهیلات جهت توسعه و حمایت از بخش های مختلف اقتصادی :

علاوه بر تسهیلات قید شده در بند یک به منظور رفع نیازهای توسعه کسب و کار ، ایجاد و راه اندازی ، افزایش توان اقتصادی و... تسهیلات متنوعی در قالب عقود زیر به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می گردد.
الف- تسهیلات فروش اقساطی ب- تسهیلات مضاربه ج- تسهیلات مشارکت مدنی

برای دریافت متن فوق بصورت الکترونیکی  را کلیک کنید