سوالات پیرامون تسهیلات و ضمانتنامه سوالات پیرامون تسهیلات و ضمانتنامه

1- برای ثبت نام تسهیلات در موسسه کوثر چگونه می توان اقدام نمود؟

 • جهت کسب اطلاعات درخصوص انواع طرح های تسهیلاتی به یکی از شعب یا سایت موسسه مراجعه نمائید و پس از حصول اطمینان از دارا بودن شرایط دریافت تسهیلات مورد نظر به منوی سامانه تاک وارد شوید و ضمن مطالعه راهنمای استفاده از سامانه، اقدام به ثبت نام در سایت نمایید.
 • پرونده بررسی و متعاقباً نتیجه به شما اعلام خواهد شد.

2- چرا بانک علاوه بر اخذ وثائق در مورد حجم فعالیت و سایر موارد بررسی به عمل می آورد، آیا تودیع وثایق برای دریافت تسهیلات کافی نیست؟

تعیین وثیقه آخرین مرحله اعتبارسنجی است و تسهیلات به شخصی تعلق می گیرد که نیاز شخص در فعالیت مجاز وی احراز و معادل نیاز احراز شده تسهیلات تعیین می گردد و بایستی به گونه ای باشد که از محل به کارگیری تسهیلات، وجه و سود آن قابل بازپرداخت توسط مشتری باشد و ممکن است در نتیجه بررسی ها، تسهیلاتی پرداخت نگردد. برای کاهش ریسک اعتباری بانک یکی از وثایق را انتخاب و به مشتری اعلام می نماید، بنابراین اعلام وثیقه هرچند مطمئن از طرف مشتری برای پرداخت تسهیلات کافی نیست.

3- برای دریافت تسهیلات چه وثایقی مورد پذیرش موسسه کوثر می باشد؟

جهت مشاهده جدول تضامین دریافتی برای پرداخت تسهیلات برروی لینک زیر کلیک نمایید

لینک مشاهده جدول تضامین دریافتی

4- آیا موسسه اعتباری کوثر پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین دارد؟

 • بله، طرح "کوثر6 "
 • برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات طرح ها در سایت موسسه به قسمت خدمات و زیر منوی تسهیلات مراجعه نمایید.

5- برای محاسبه اقساط تسهیلات مورد درخواستم چه کنم؟

برای محاسبه اقساط طرح مورد درخواست خود پس از مطالعه سایت و انتخاب طرح مورد نظر:

 1. به یکی از شعب منطقه محل سکونت خود مراجعه فرمایید.
 2. با سامانه پاسخگوی کوثر به شماره 42830-021 گزینه3 "کارشناسان مرکز" تماس حاصل فرمایید.

6- با توجه به اینکه تاریخ واریز حقوق کارمندان ابتدای هر ماه می باشد آیا می توان اقساط را بجز در تاریخ مقرر و بدون کارمزد پرداخت نمود؟

خیر، به اقساط به تعداد روز دیرکرد جریمه تعلق خواهد گرفت.

7- آیا می توان اقساط را زودتر از موعد پرداخت نمود؟

بله، ولی مشمول تخفیف پرداخت زودتر از موعد نمی گردد.

8- آیا امکان برداشت اتوماتیک اقساط از حساب وجود دارد؟

بله، مشتری در هنگام دریافت تسهیلات می تواند از مسئولین اعتبارات شعب تقاضا نمایند تا آیکون پرداخت دوره ای اقساط را برای تسهیلات فعال نمایند .

9- آیا ملک مورد ترهین در طول دوره تسهیلات بیمه می شود؟

خیر

10- تا چه مرحله ای از احداث ساختمان باید پیش رفته باشد تا بتوانیم از تسهیلات مشارکت در ساخت استفاده کنیم؟

ملاک تصمیم گیری پرداخت 30% پیشرفت هزینه های اجرایی طبق گزارش کارشناس می باشد.

11- آیا ملک مورد ترهین می تواند از نظر موقعیت جغرافیایی خارج از محدوده شهرستان محل شعبه باشد ؟

ملک معرفی شده جهت توثیق تسهیلات  می بایست در شهر محل اخذ تسهیلات و یا حتی المقدور در محدوه سرپرستی آن استان باشد.

12- آیا املاک با کاربری غیر مسکونی جهت أخذ تسهیلات قابل ترهین می باشند؟

ملک توثیق تسهیلات می بایست مسکونی ، مفروض و بلامعارض بوده و همچنین در ترهین اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد.

13- آیا توثیق ملک مشاع برای أخذ تسهیلات امکان پذیر است؟

پذیرش ملک مشاع جهت توثیق تسهیلات امکان پذیر نمی باشد.

14- آیا می توان به جهت أخذ تضمین ، چکهای عهده بانکهای شهرستانهایی غیر از شهرستان اعطاء کننده تسهیلات را پذیرفت؟

چکهای صادر شده جهت تضمین می بایست از محل بانکهای شهر محل سکونت وام گیرنده باشد.

15- آیا ارائه سند مالیکت مغازه برای ترهین و دریافت تسهیلات مجاز می باشد؟

صرفا ملک مسکونی قابلیت ترهین جهت توثیق تسهیلات را دارد و پذیرش سایر املاک برای موسسه مقدور نمی‌باشد.

16- آیا سند رهنی قابل تمدید است؟

درصورتیکه با تمدید و یا استمهال تسهیلات موافقت گردد تمدید همان سند رهنی امکان پذیر است.

17- آیا می توان سند زمینهایی که درآنها طرح خاصی د رحال اجراء است و دارای پروانه ساخت می باشند لیکن پایان کار ندارند به رهن گرفت ؟

زمینی که دارای سند مالکیت و پروانه ساخت می باشد و براساس آن عملیات آغاز و در حال اجرا می باشد . پس از أخذ نظریه کارشناس معتمد موسسه و ارزش گذاری تمامی ششدانگ شامل عرصه و اعیان منعی برای به رهن گرفتن آن وجود ندارد. لیکن مادامی که گواهی پایان کار ارائه نشده است دریافت گواهی عدم خلاف ضروری و جایگزین گواهی پایان کار تلقی می گردد بدیهی است در صورت عدم امکان ارائه گواهی عدم خلاف معتبر موضوع ترهین مغایر با ضوابط می باشد.

18- با توجه به اینکه سازمانها و ارگانها فرمت خاصی برای صدور گواهی کسر از حقوق مستخدمین خود دارند مشخص نمائید گواهی کسر از حقوق مورد پذیرش موسسه باید دارای چه شرایطی باشد؟

کلیه گواهیهای کسراز حقوق مادامی که انجام تعهد خودر ا منوط به پیگیری های قضایی و یا دستور مقام قضایی ننموده اند قابل پذیرش هستند.

19- آیا صدور ضمانتنامه در موسسه امکان پذیر می باشد؟

بله، در کلیه شعب موسسه صادر می گردد.

20- چه نوع ضمانتنامه هایی در موسسه صادر می گردد؟

 • شرکت در مناقصه و مزایده
 • حسن انجام اجرای تعهدات
 • تعهد دین یا تعهد پرداخت
 • پیش پرداخت
 • استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانت نامه های گمرکی
 • متفرقه

21- آیا امکان تقلیل و یا تمدید ضمانتنامه امکان پذیر است؟

بله، درخواست تمدید و تقلیل ضمانتنامه بصورت یکجا توسط ذینفع امکان پذیر می باشد و ذینفع می تواند قبل از سررسید ضمانتنامه درخواست کاهش مبلغ یا مدت ضمانتنامه را نماید.

22- درچه شرایطی ضمانتنامه ابطال می گردد؟

شرایط ابطال ضمانت نامه بستگی به نوع ضمانت نامه و براساس ضوابط بانک مرکزی می باشد.

23- استعلام ضمانتنامه های صادره از چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

 استعلام ضمانتنامه های صادره در سایت موسسه امکان پذیر است.

استعلام ضمانتنامه های صادره

24- آیا در صورت مفقودی ضمانتنامه امکان صدور المثنی وجود دارد؟

بله، چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید  موسسه، پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارائه تعهدنامه بر اساس فرم تعهدنامه توسط ذینفع امکان پذیر می باشد.

25- کارمزد و وثائق مورد نیاز جهت دریافت ضمانت نامه چیست؟

طبق ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد ضمانتنامه می باشد.