سوالات پیرامون مسائل حقوقی سوالات پیرامون مسائل حقوقی

1-مدارک لازم برای افتتاح سپرده های کوتاه مدت و مدت دار چیست؟

افراد حقیقی: تکمیل فرم افتتاح حساب، اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی

افراد حقوقی: اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی معرفی مدیران صاحب امضاء مجاز شرکت، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه، شناسه حقوقی شرکت، اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت، اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت و پیش بینی اختیار افتتاح حساب در اساسنامه

2-شرایط افتتاح حساب مشترک چیست؟

تمامی شرکا که هریک دارای شرایط افتتاح حساب مورد نظر به صورت انفرادی می باشند، با در دست داشتن مدارک شناسایی لازم برای افتتاح حساب به موسسه مراجعه کنند.

درخواست افتتاح سپرده پس انداز مشترك و فرم FR-CA-15 را مشترکاً امضاء نموده و كساني را كه منفرداً يا متفقاً حق برداشت از اين سپرده را دارند در همان فرم تعيين نمايند. لازم است در سپرده مشترك نحوه بستن سپرده و نيز سهم‌الشرکه مشخص گردد.

3-ولی به چه کسی خطاب می شود؟

پدر و جد پدری را ولی گویند.

4-حداقل سن برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و مدت دار چند سال است؟

حداقل سن افراد برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا مدت دار، 18 سال می باشد. (افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می پذیرد).

5-آیا ولی و یا قیم می تواند با فرزند صغیر خود و یا برای فرزندان زیر 18 سال خود حساب مشترک افتتاح کند؟

الف) ولی می تواند با فرزند صغیر خود حساب مشترک افتتاح نماید و ولی تا 18 سالگی صغیر اختیار دارد نسبت به حساب بازشده دخل و تصرف داشته باشد (برداشت، بستن و...)، پس از 18 سالگی و کبیرشدن صغیر، اختیار اداره حساب با خود وی می باشد.

ب) قیم با اذن دادسرای سرپرستی صغار می تواند نسبت به افتتاح حساب مشترک با صغیر (با شرایط مذکور در بند الف) اقدام نماید.

6-اگر پدری تابعیت افغان داشته باشد ولی مادر ایرانی باشد، شرایط افتتاح حساب به چه صورت است؟

فرزند در این حالت افغانی محسوب شده و تابع قوانین افتتاح حساب اتباع بیگانه می باشد.

7-مدارک لازم برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری برای اتباع خارجی چیست؟

اتباع خارجی علاوه بر دارابودن شرایط و مقررات افتتاح حساب مزبور، بایستی مدارک زیر را برای افتتاح حساب به شعبه ارائه نمایند:

  • ارائه اصل و کپی گذرنامه معتبر  ارائه اصل و کپی کارت هویت
  • ارائه اصل و کپی کارت اقامت موقت- کارت آمایش 8
  • ارائه اصل و کپی دفترچه اقامت یا پناهندگی
  • ارائه آدرس محل اقامت دائم براساس مدارک مثبته
  • ارائه معرفی­نامه از دو نفر معرف قابل قبول بانک
  • اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها
  • در صورتیکه منعی از طرف بانک مرکزی جهت افتتاح حساب سرمایه گذاری وجود نداشته باشد.

8-شرایط افتتاح حساب برای افراد نابینا چگونه است؟

اگر افراد واجد شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز قادر به ارائه نمونه امضاء خود باشند مي‌توانند با تنظيم تعهدنامه مخصوص شخصاً بدون معرفي امين نسبت به افتتاح حساب اقدام كند و در غير اين صورت مي‌بايستي با مراجعه به مرجع قضايي نسبت به تعيين يك فرد امين براي خود و معرفي آن به بانك يا مؤسسه اعتباری اقدام كند و در اين صورت برگ ارائه مشخصات و امضاء اشخاص حقيقي بايد با قيد نام امين و عنوان امين امضاء شود.

9-شرایط افتتاح حساب برای افراد بی سواد چگونه است؟

براي اشخاص بي‌سوادي كه مايل باشند سپرده پس انداز در موسسه داشته باشند و بخواهند بدون معرفي وكيل از سپرده خود استفاده نمايند، علاوه بر الصاق عكس به فرم افتتاح سپرده و scan آن در سيستم مشتريان در صورت نداشتن امضاي مخصوص بايد علاوه بر مهر از اثر انگشت جهت افتتاح و برداشت از سپرده پس اندازاستفاده نمايند. منتهي بايد به آنها تذكر داد كه در بكاربردن مهر دقت نمايند زيرا امكان فقدان و جعل از مهر نام نيز در اينگونه سپرده‌ها متصور است.

10- شرایط افتتاح حساب برای معلولین از ناحیه دو دست چگونه است؟

این افراد به هنگام ثبت مشخصاتشان در سیستم یک فرد مورد اعتماد و نمونه مهر یا امضا خود را کتباً به شعبه معرفی می نمایند حضور همزمان مشتری با فرد معتمد او در شعبه هنگام تکمیل فرم های مربوط و انجام عملیات بانکی الزامی است.

11- شرایط افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟

به استناد قانون مدنی محجورین شامل سه گروه 1-سفیه 2-مجنون 3-صغیر می باشند. در خصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، پدر (ولی) حق افتتاح حساب به  نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. بعد از 18 سالگی بایستی ولی یا قیم محجور به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. در خصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به 18 سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذیصلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد.

12- آیا امکان انتقال سپرده بلند مدت به شخص دیگر وجود دارد؟

 صرفاً یکبار به یکی از اقوام درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزندان)

13- شرایط انتقال سپرده بلندمدت به غیر چیست؟

 حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده (که الزاماً یکی از بستگان درجه اول انتقال دهنده می باشد.) به صورت همزمان در شعبه با ارائه کارت شناسایی معتبر و در صورتی که انتقال گیرنده مشتری بانک نباشد همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی وی الزامی است و باید احراز و اطمینان از اینکه انتقال گیرنده یکی از افراد درجه اول صاحب حساب می باشد از سوی شعب صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت مسدود بودن سپرده یا سابقه انتقال آن در گذشته، امکان انتقال وجود نخواهد داشت.

14- در صورت فوت صاحب حساب، وراث چگونه می توانند برای برداشت از حساب متوفی اقدام کنند؟

هریک از وراث یا قائم مقام قانونی آنان با در دست داشتن گواهی حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث و گواهی فوت یا شناسنامه متوفی و شناسنامه یا مدرک شناسایی معتبر خود به شعبه و جهت دریافت سهم الارث خود اقدام نمایند.

15- شرایط دریافت هزینه های کفن و دفن توسط وراث چگونه است ؟

 وراث متوفی می توانند با ارائه گواهی فوت نسبت به دریافت مبلغ 10.000.000 ریال جهت پوشش بخش از هزینه های کفن و دفن اقدام نمایند.

16-  حداقل سن برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز چقدر است؟ 

 حداقل سن برای افتتاح حساب12سال می باشد  ولی برداشت از این حساب از 15 سالگی امکانپذیر است

  17- اگر طفل12 ساله حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید آیا تا رسیدن به سن 15 سالگی، ولی یا قیم حق برداشت از حساب او را دارد؟ 

 بله - حق برداشت تا رسیدن به سن 15 سال با پدر یا جد پدری و پس از رسیدن به سن 15 سال تمام، با دارنده سپرده است. در سایر حالات حق برداشت با ولی قهری و در صورت نبودن ولی قهری، با قیم و ارائه قیم نامه می باشد.

18- مادر برای فرزند چه حسابی می تواند افتتاح نماید؟

مادر می­تواند به نام فرزند صغیر خود سپرده قرض­الحسنه پس­انداز افتتاح نماید. حق برداشت از سپرده تا زمان رسیدن طفل به سن 18 سال تمام منحصراً با مادر می­باشد.

19- آیا شخص برای واریز وجه باید کارت شناسایی همراه داشته باشد؟

 بلی، طبق دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها موظفند برای ارائه تمامی خدمات بانکی از مشتری کارت شناسایی (کارت ملی) اخذ نمایند.

20- آیا نامی که اشخاص همراه امضا می نویسند جزء امضا محسوب می شود و در زمان برداشت از حساب حتماً باید نام را همراه امضا بنویسند؟

اگردر هنگام معرفی امضاء، امضاء به همراه اسم معرفی شود در همه موارد که احراز هویت صورت می پذیرد اسم جزء امضا محسوب می گردد.