وام قرض الحسنه ازدواج وام قرض الحسنه ازدواج

ردیف

نرخ تسهیلات

مبلغ تسهیلات

باز پرداخت

جامعه هدف

تضامین

1

 0%

30/000/000 ریال

36 ماه

مشمولین دریافت

معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

جهت پرداخت قرض الحسنه ازدواج ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی ضروری می باشد لذا فقط متقاضیانی مجاز به ثبت نام می باشند که اولاً در سامانه بانک مرکزی ثبت نام نموده اند و  ثانیاً در زمان ثبت نام ، نام موسسه کوثر را جهت دریافت تسهیلات انتخاب نموده باشند ضمناً برای دریافت تسهیلات ازدواج اسکن و ارسال مدارک ضروری می باشد.

1. کلیه صفحات شناسنامه زوجین و کارت ملی

2. کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین

3. ارائه کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام