طرح نگین کوثر طرح نگین کوثر

از آنجا که رعایت اصل مشتری مداری و ارج نهادن به تقاضای مشتریان عزیز از اهداف اصلی و همواره مورد توجه این موسسه می باشد طرح نگین کوثر بمنظور رفع محدودیت های موجود در توان
بازپرداخت مشتریان از تاریخ 94/11/20  با ضوابط زیر در کلیه شعب قابل پرداخت می باشد .

  • واجدین شرایط این طرح عبارتند از:

کلیه مشتریانی که در موسسه دارای حساب سرمایه گذاری کوتاه  نگین کوثر می باشند .

  • ضوابط اجرایی:

- افتتاح حساب کوتاه مدت به نام حساب  نگین کوثر با نرخ روز شمار یک درصد علی الحساب .

- افرادی مجاز به استفاده از مزایای این حساب می باشند که مانده حساب آنان در هیچ زمان کمتر از مبلغ 10 میلیون ریال نباشد.

- صدور کارت شتابی برای حساب های طرح نگین بلامانع می باشد.

  • نوع عقد:

پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای

  • مدت بازپرداخت:

حداقل 12 و حداکثر 48ماه

  • میزان و نرخ  تسهیلات:

به منظور امکان استفاده از تسهیلات براساس نیاز و متناسب نمودن میزان اقساط ماهیانه با توان بازپرداخت مشتری و مبلغ و میزان تسهیلات براساس درخواست مشتری و با توجه به مدت
بازپرداخت و میانگین حساب و براساس فرمول و جدول زیر محاسبه می گردد :

  • تضامین:

جهت مشاهده جدول تضامین کلیک نمایید