نمایش خبر نمایش خبر

مشتریان برای تکمیل اطلاعات هویتی به شعب کوثر مراجعه کنند

مشتریانی که اطلاعات هویتی آنان ناقص است می بایست با مراجعه به شعب موسسه اعتباری کوثر نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ در این اطلاعیه آمده است: براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به مشتریانی که اطلاعات هویتی آنها ناقص باشد از تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری امکانپذیر نخواهد بود.

لذا مشتریانی که دارای کد ملی نامعتبر و اطلاعات شناسنامه‌ای ناقص باشند می‌بایست تا قبل از تاریخ فوق با مراجعه به هریک از 350 شعبه موسسه اعتباری کوثر در سراسر کشور و ارائه مدارک از صحت اطلاعات خود مطمئن شده و در صورت نقص، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.