نمایش خبر نمایش خبر

مزايده عمومي فروش دستگاه خودپرداز

مزایده عمومی شماره 01‏/97 فروش دستگاه خودپرداز موسسه اعتباری کوثر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛  این موسسه در نظر دارد تعداد 68 دستگاه خودپرداز NCR مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به صورت یک جا به فروش برساند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 07‏/11‏/97 با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 151100022.29 نزد موسسه اعتباری کوثر جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از دستگاه ها به آدرس: تهران‏- بلوار کشاورز‏- خیابان وصال شیرازی‏- پلاک 121‏- طبقه سوم – مدیریت خدمات نوین مراجعه نمایند.

شایان ذکر است، آگهی مزایده عمومی شماره 01‏/97 فروش دستگاه خودپرداز موسسه اعتباری کوثر تاریخ 97/10/29 در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.