نمایش خبر نمایش خبر

دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده صاحبان سهام

شركت اعتباری کوثر مرکزی(سهامي عام ) به شماره ثبت 434259 و شناسه ملي10320849582

بدینوسیله از كليه سهامداران محترم شركت اعتباری کوثرمرکزی(سهامي عام)دعوت می نماید،تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت که ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/12/26  در  سالن همایش هتل بزرگ سیمرغ  واقع در  خیابان ولیعصر  پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته –شماره 1096 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد  سال مالي منتهي به 1396/12/29

3- بررسي و تصويب صورتهای مالی منتهي به 1396/12/29

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي 1397 و تعيين حق الزحمه ايشان

5- تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت

6-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1397

7- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  می باشد.

وفق ماده 99 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت،بدینوسیله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و كارت شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي و يا وكالتنامه رسمي جهت وكلاي سهامداران و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي در ساعات اداري در روز چهار شنبه 1397/12/22به امور سهام شركت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره 121 – طبقه نهم مراجعه نمایند.

هيات مديره شركت اعتباری کوثر مرکزی (سهامي عام )
 

آگهی مزبور روز پنج شنبه مورخ 1397/12/16 در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات منتشر خواهد شد.