نمایش خبر نمایش خبر

بخشش 6درصد جریمه تاخیرتادیه همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی

ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به همین مناسبت و در راستای تحقق سیاستهای اعتباری موسسه در امر وصول مطالبات و معاضدت به بدهکاران  تسهیلاتی که بنا به دلایل و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی تا کنون موفق به ایفای تعهدات خود  نشده اند مقرر گردید، در صورت واریز و تسویه بدهی خود از تاریخ 12/11/1394 تا پایان سال جاری با در نظر گرفتن شرایط زیر از بخشودگی جریمه تاخیر تادیه به میزان6% برخوردار گردند :

کلیه اشخاص حقیقی درصورت تسویه بدهی خود در مهلت قید شده ، از بخشودگی 6% جرایم تاخیر تادیه برخوردار می گردند.

اشخاص حقوقی نیز که در این مدت در مورد تسویه بدهی خود اقدام نمایند با کسب مجوز از معاونت اعتبارات و تسهیلات از بخشودگی متناسب برخوردار خواهند شد.