نمایش خبر نمایش خبر

اطلاعیه توزیع گواهینامه نقل و انتقال سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی ( سهامی عام )

اطلاعیه توزیع گواهینامه نقل و انتقال سهام

 شرکت اعتباری کوثر مرکزی ( سهامی عام )

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت اعتباری کوثر مرکزی ( سهامی عام ) می رساند ، گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام با سرمایه 6000 میلیارد ريال آماده توزیع می باشد . ضمن اعلام ابطال گواهینامه نقل و انتقال سپرده سهام قبلی ، از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد جهت دریافت گواهینامه های جدید  ، سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا اصل وکالتنامه رسمی و سهامداران حقوقی با معرفی نامه ممهور به مهر شرکت و کارت شناسایی معتبر نماینده ، درساعات اداری به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، بلوار کشاورز ، خیابان وصال شیرازی ، شماره 121 واحد سهام مراجعه فرمایند .

لازم به ذکر است این آگهی از طریق سایت شرکت به نشانی www.kosarfci.ir نیز قابل دسترس می باشد .

تلفن امور سهام : 82133217