« سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی » « سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی »

« سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی »

این حساب جهت حفظ و افزایش سرمایه و اندوخته های مشتریان گرامی طراحی شده و با توجه به سیستم بانکداری متمرکز امکان برداشت یا افزایش موجودی حساب در تمامی شعب و در تمامی ساعات شبانه روز از طریق درگاه های الکترونیکی امکان پذیر می باشد.

موسسه کوثر با پشتوانه سرمایه های مشتریان و بر اساس مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های زیر بنایی کشور، یکی از بالاترین نرخ های سود علی الحساب را در شبکه پولی و بانکی کشور به سپرده های شما تخصیص داده و موجب افزایش سرمایه مشتریان خواهد شد.

در این نوع سپرده سرمایه گذاری، محاسبه سود به صورت روزانه و پرداخت آن در پایان هر ماه صورت می گیرد و حداقل وجه مورد نیاز جهت افتتاح حساب و محاسبه سود مبلغ 100.000 ریال می باشد.

 

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی:

اشخاص حقیقی :

شرایط:

 •   حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب ، 18 سال ( افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم بلامانع است)

مدارک:

 • تکمیل فرم افتتاح حساب (FR-CR-17) و فرم مشخصات مشتری حقیقی (FR-CR-02) « در صورتی که مشتری دارای شماره مشتری در موسسه نباشد.»
 • اصل و تصویر شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی

 

اشخاص حقوقی :

شرایط:  

 • پیش بینی اختیار افتتاح حساب کوتاه مدت عادی در اساسنامه
   

مدارک:

 • اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت ( آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه)
 • اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
 • اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت
 • تکمیل فرم افتتاح حساب (FR-CR-17)
 • تکمیل فرم مشخصات مشتری حقوقی (FR-CR-03) و فرم اشخاص حقیقی برای مشتریان حقوقی و صاحبان امضاء

 

مزایای این حساب

 

 • امکان افزایش یا کاهش موجودی حساب در تمامی شعب
 • امکان دریافت کارت الکترونیکی نقدی، متصل به حساب جهت دریافت وجه و بهره مندی از سایر خدمات در تمامی ساعات شبانه روز
 • تخصیص سود به مانده موجودی حساب در پایان هر روز، بصورت روز شمار، و پرداخت مجموع سود حاصل شده در پایان هر ماه
 • مدیریت حساب از طریق اینترنت بانک / تلفن بانک

دریافت تسهیلات به میزان حداکثر 90% سپرده سرمایه گذاری شده حداکثر یک هفته پس از  ارائه درخواست