« سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله » « سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله »

« سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله »

اگر تصمیم دارید مبلغ ثابتی از اندوخته تان را برای مدت زمانی مشخص سرمایه گذاری کنید، این گروه از حساب های سپرده سرمایه گذاری موسسه اعتباری کوثر را به شما پیشنهاد می کنیم.

موسسه کوثر سرمایه شما و سایر سپرده گذاران را با مدیریت بهینه در طرح ها و پروژه های زیر ساختی کشور سرمایه گذاری میکند و بر اساس بازده پیش بینی شده، بر اساس مدت زمان سرمایه گذاری شما، یکی از بالاترین نرخ های سود را در سیستم پولی کشور به سپرده های شما تخصیص می دهد. این نرخ تابع مدت زمان قرارداد مشتریان گرامی با موسسه می باشد و هرچه مدت قرارداد بیشتر در نظر گرفته شود، سود بیشتری به شما تعلق می گیرد.

سود حاصل شده در پایان هر ماه به حساب معینی که به این امر اختصاص داده شده واریز می شود و مشتری می تواند نسبت به برداشت آن در هر یک از شعب موسسه کوثر ویا از طریق دستگاه های خودپرداز اقدام نماید.

 

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی:

اشخاص حقیقی :

شرایط:

 •   حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب ، 18 سال ( افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم بلامانع است)

مدارک:

 • تکمیل فرم افتتاح حساب (FR-CR-26) و فرم مشخصات مشتری حقیقی (FR-CR-02) « در صورتی که مشتری دارای شماره مشتری در موسسه نباشد.»
 • اصل و تصویر شناسنامه
 • اصل و تصویر کارت ملی

 

اشخاص حقوقی :

شرایط:  

 • پیش بینی اختیار افتتاح حساب کوتاه مدت عادی در اساسنامه
   

مدارک:

 • اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت ( آگهی تاسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه)
 • اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت
 • اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت
 • تکمیل فرم افتتاح حساب (FR-CR-26)
 • تکمیل فرم مشخصات مشتری حقوقی (FR-CR-03) و فرم اشخاص حقیقی برای مشتریان حقوقی و صاحبان امضاء

 

مزایای این حساب:

 

 • اختصاص نرخ سود بیشتر نسبت به سایر حساب های سپرده سرمایه گذاری
 • امکان دریافت کارت الکترونیکی نقدی، متصل به حساب واریز سود جهت دریافت و بهره مندی از سایر خدمات در تمامی ساعات شبانه روز
 • مدیریت حساب و سرمایه حاصل شده از طریق اینترنت بانک / تلفن بانک
 • دریافت تسهیلات به میزان حداکثر 90% سپرده سرمایه گذاری شده حداکثر یک هفته پس از  ارائه درخواست