سوالات پیرامون سپرده وسرمایه گذاری سوالات پیرامون سپرده وسرمایه گذاری

1- آیا برای واریز یا برداشت وجه از حساب قرض الحسنه یا کوتاه مدت حتماً می بایست به شعبه افتتاح حساب مراجعه کنم؟

خیر، شعب موسسه اعتباری کوثر یکپارچه می باشند به عبارتی بعد از افتتاح حساب در یک شعبه می توان خدمات مورد نظر را از تمامی شعب دریافت نمود.

2- آیا حواله موسسه اعتباری کوثر را در بانک دیگری می توان نقد کرد؟

خیر، حواله های موسسه فقط در شعب موسسه قابل وصول می باشند .

3- آیا می توان موجودی سپرده را افزایش داد؟

 فقط به حساب کوتاه مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاری می توان مبالغ را واریز نمود. حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت قابلیت واریز ندارند .

4- آیا تاریخ واریز سود سپرده را می توان به دلخواه تعیین کرد و یا تغییر داد ؟

خیر

5- آیا شماره حساب واریز سود را می توان تغییر داد؟

بلی

6- در چه تاریخی سودها واریز می شود؟

سپرده کوتاه مدت در ابتدای هر ماه و سپرده های بلند مدت در تاریخ افتتاح حساب

7- حداقل زمان و حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده چه میزان می باشد؟

حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده کوتاه مدت عادی 500.000 ریال میباشد.

حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده کوتاه مدت ویژه و بلندمدت 1.000.000 ریال می باشد و حداقل می بایست یک ماه تمام سپری شده باشد. بدیهی است به مبالغی که در خلال ماه نخست افتتاح از سپرده برداشت شود، سودی تعلق نمی گیرد.

8- درفرمول محاسبه سود ماهانه سپرده به چه صورت است؟  

سود یک ماه   =  36500 /  (    تعداد روز  *  نرخ سود *  مبلغ   )   

تعداد روز برای ماه­های مربوط به شش ماه اول سال 31 روز، شش ماه دوم سال 30روز و برای ماه اسفند (در صورتی که سال کبیسه نباشد) 29 روز در نظر گرفته می­شود. برای سپرده بلندمدت مبلغ سپرده ثابت و مشخص می­باشد لیکن برای سپرده کوتاه­ مدت باید حداقل مانده روزانه جهت محاسبه سود در نظر گرفته شود.

9- اگر دفترچه حساب معیوب شده باشد آیا دفترچه جدید برای همان حساب صادر می شود؟

صدور دفترچه المثنی ، به درخواست صاحب /صاحبان سپرده و پس از  اخذ کارمزد مربوطه بلامانع است.

10- آیا در موسسه گواهی حساب به لاتین و گواهی تمکن مالی صادر می گردد ؟

بله ، در  تمامی شعب موسسه  قابل صدور می باشد .

11- آیا میشود صندوق سرمایه گذاری را به صورت مشترک افتتاح کنیم؟

خیر فقط به صورت انفرادی افتتاح میشود.

12- آیا میتوانم دو حساب صندوق سرمایه گذاری افتتاح کنم؟

خیر هر شخص تنها یک حساب صندوق میتواند افتتاح کند.

13- آیا شخص دیگری میتواند به حساب صندوق سرمایه گذاری من مبلغی را واریز کند؟

خیر فقط صاحب حساب میتواند این عملیات را انجام دهد.

14- آیا میتوان صندوق سرمایه گذاری را با وکالتنامه افتتاح کنم؟

بله

15- بعد از چند روز میشود مبلغی را از حساب صندوق ابطال(برداشت) کنم؟ 

امکان برداشت پس از صدور گواهی امکان پذیر می باشد لیکن در صورت برداشت قبل  از 15 روز  به مبلغ برداشتی 2 درصد جریمه تعلق میگیرد.

16- سود صندوق سرمایه گذاری در چه تاریخی واریز میگردد؟

 در بازه زمانی دوم تا ششم هرماه

17- آیا در تمام شعب میتوان از صندوق سرمایه گذاری برداشت کرد؟

با داشتن گواهی سرمایه گذاری میتوانید با مراجعه به هر شعبه ای جهت ابطال اقدام نمایید.

18- امکان افتتاح صندوق سرمایه گذاری توسط ولی برای طفل صغیر وجود دارد؟

بله

19- آیا میشود برای شرکت (شخص حقوقی) حساب صندوق سرمایه گذاری افتتاح کرد؟

بله در صورتی که در اساسنامه شرکت، افتتاح حساب صندوق سرمایه گذاری ذکر شده باشد.