نمایش محتوا نمایش محتوا

* موارد استفاده از خدمات بدون کارت(برداشت وجه بدون حضور کارت)

 • امکان برداشت وجه نقد از خودپرداز موسسه اعتباری کوثر برای مشتریانی که دسترسی به کارت بانکی خود ندارد.
 • ذخیره وجه برای مواقعی که کارت بانکی مفقود و یا رمز آن فراموش شده است.
 • برداشت وجه توسط اعضای خانواده و یا افراد مختلف

* راهنمای استفاده از خدمات بدون کارت

الف -  ایجاد خدمت در نرم افزار همراه بانک موسسه اعتباری کوثر

 1. در صفحه اصلی همراه بانک، با استفاده از لوگوی موسسه یا منوی اصلی، گزینه خدمات بدون کارت را انتخاب نمائید.

 

 
 1. شماره کارتی را که می خواهید مبلغ از آن برداشت شود انتخاب نمائید.
 2.  مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. (مضربی از 50.000 ریال و تا سقف 2.000.000 ریال)
 3.  رمز دوم کارت، CVV2 و تاریخ انقضا کارت را وارد نمائید.
 4.  یک رمز 4 رقمی دلخواه را به عنوان کد مجوز برداشت وارد نمایید. (مورد نیاز در زمان برداشت وجه از خودپرداز)
 5.  شماره تلفن همراه شخصی که قصد برداشت وجه از خودپرداز را دارد جهت ارسال رمز وارد نمائید.
 6.  اطلاعات جهت بازبینی نمایش داده می شود، در صورت تایید گزینه ارسال را انتخاب نمائید.  
 7. در مرحله آخر اطلاعات وارد شده نمایش داده می شود و دو پیامک حاوی اطلاعات لازم جهت برداشت برای  صاحب کارت و شماره تلفن همراه وارد شده در مرحله 6 ارسال می گردد.

 

ب -  برداشت وجه از خودپرداز

پس از دریافت پیامک ها می توانید با مراجعه به هریک از خودپرداز های موسسه اعتباری کوثر، با انجام مراحل زیر اقدام به برداشت وجه بدون کارت نمائید.

 1. ابتدا دکمه ثبت را فشار دهید.
 2. در صفحه نمایش داده شده، گزینه دریافت وجه حواله بدون کارت را انتخاب نمائید.
 3. سریال برداشتی که به تلفن همراه دارنده کارت پیامک شده را وارد نمائید.
 4. شماره تلفنی که به عنوان برداشت کننده وجه در مرحله 6 ایجاد خدمت معرفی گردید را وارد نمائید.
 5. کد مجوز برداشت را وارد نمائید. ( پیامک ارسال شده به صاحب کارت)
 6. رمز ارسال شده به شماره تلفن همراه را وارد نمائید.
 7. مبلغ مورد نظر جهت برداشت را وارد نمائید.( این مبلغ می تواند کل مبلغ حواله یا قسمتی از آن باشد، اگر قسمتی از مبلغ را برداشت کنید باقیمانده آن را می توانید در زمان های دیگر با همین اطلاعات برداشت نمائید.)