پیامک پیامک

مشتری گرامی بابت کارمزد پیامک، هر ماه بر اساس تعداد پیامک های واریز، برداشت و انتقال از حسابتان کسر خواهد شد.