راهنمای IOS راهنمای IOS

لطفا پس از نصب موبایل بانک IOS مراحل ذیل را انجام دهید:

  • Profiles& Device Management  > Settings> General یا Profile یا Device Management
  • انتخاب rnadevelopers Ltd.
  • در قسمت Apps ، برنامه موبایل بانک کوثر را انتخاب کرده گزینه Install سپس Apply را انتخاب نمایید.
  • انتخاب گزینه Trust  یا Verify

مراحل بالا به ترتیب در تصاویر ذیل نمایش داده شده است.